Aktualności

09.02.2016

Konkurs Światowy Dzień Kota

UWAGA!!! UWAGA !!! KONKURS Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA KOTA!! ZASADY KONKURSU: - PRZYŚLIJ CIEKAWE ZDJĘCIE SWOJEGO KOTA DO 17 LUTEGO - ZDJĘCIE ZOSTANIE UMIESZCZONE NA NASZEJ STRONIE - WYGRYWAJĄ DWA ZDJĘCIA Z NAJWIĘKSZĄ LICZBĄ " LUBIĘ TO " I MIEJSCE - PACZKA Z UPOMINKAMI O WARTOŚCI 50 ZŁ II MIEJSCE - PACZKA Z UPOMINKAMI O WARTOŚCI 25 ZŁ REGULAMIN KONKURSU DOSTĘPNY NA www.aligator.net.pl

 

 

CENTRUM ZOOLOGICZNE „ALIGATOR” Ul. Konarskiego 45 86-300 Grudziądz REGULAMIN KONKURSU ZASADY OGÓLNE: 1. Organizatorem konkursu jest Grudziądzkie Centrum Zoologiczne „Aligator” mieszczące się przy ul. Konarskiego 45 w Grudziądzu 2. Czas trwania konkursu organizator wyznacza od 10-02-2016 do 17-02-2016 roku, wyniki konkursu 19 luty. 3. Celem konkursu jest najciekawsze zdjęcie . 4. Konkurs polega na przesłaniu zdjęcia naszego pupila, po wstawieniu na Facebook wygrywa to zdjęcie, które w o kreślonym terminie będzie miało więcej kliknięć „lubię to” 5. Prace konkursowe należy przesyłać e-mailowo na adres carrefourgrudziadz@aligator.net.pl lub poczta polską na adres organizatora. 6. Przesyłając prace na konkurs należy opatrzyć je imieniem, nazwiskiem, a także adresem e-mailowym lub numerem telefonu kontaktowego. 7. Osoba przesyłająca prace na konkurs musi mieć do niej pełne prawa autorskie, zabrania się kopiowania, ściągania z Internetu prac i podawania za swoje dzieło. 1. W pracami zabrania się używania elementów rasistowskich, naruszających poglądy etyczne i religijne; treści erotycznych; treści wulgarnych i innych elementów niezgodnych z obowiązującym w Polsce prawem. FOTOGRAFIA: 9. Osoba przesyłająca fotografie na konkurs musi mieć do niej pełne prawa autorskie, zabrania się ściągania obrazków z Internetu i przesyłania jako swojej pracy, 10. Fotografia powinna być dobrej jakości, nie mniejsza niż w formacie 800X600.   MODERACJA PRAC: 11. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wyznaczenia moderatora, odpowiedzialnego za ocenę prac pod względem zgodności z regulaminem a następnie podejmowania decyzji o dopuszczeniu lub nie dopuszczeniu pracy do publikacji. 12. Organizator \ moderator zastrzega sobie możliwość nie dopuszczenia do konkursu prac niezgodnych z regulaminem. 13. Autorzy prac nadesłanych pocztą e-mailową zostaną powiadomieni w terminie 24 godzin o fakcie otrzymania ich pracy oraz dopuszczenia \ niedopuszczenia jej do konkursu. W przypadku osób nadsyłających prace pocztą tradycyjną, jeżeli zostanie podany adres e-mail, także zostaną one o tym powiadomione.   NAGRODY I WYŁONIENIE ZWYCIĘSCY 14. Prace nadesłane na konkurs zostaną opublikowane na profilu organizatora konkursu na portalu społecznościowym Facebook, tam internauci będą mogli głosować na prace w wyniku czego organizator wyłoni 2prace które dostaną najwięcej głosów tym samym zajmą kolejno I,II miejsce. 15. Dla osób, które zajmą miejsca na podium organizator przewiduje nagrody w postaci   - I miejsce – paczkę z upominakami dla kota w kwocie 50 zł - II miejsce – paczkę z upominkami dla kota w kwocie 25 zł   16. W przypadku zajęcia równocześnie któregoś z miejsc na podium, decyzje o zwycięstwie podejmuje komisja wyznaczona przez organizatora. 17. Decyzje o zwycięstwach organizator poda na łamach swojego profilu w portalu społecznościom Facebook a także na swojej stronie internetowej www.aligator.net.pl, w terminie do dwóch tygodni od daty zakończenia konkursu.   ZAKOŃCZENIE 18. Wszelkie spory wyjaśnia organizator, 19. Wszelkie pytania, wątpliwości należy kierować na adres konkursowy carrefourgrudziadz@aligator.net.pl w pole temat wpisując „PYTANIE”.

Newsletter

Podaj proszę swój adres email, a powiadomimy Cię o wszelkich nowościach.

WSPANIALE!

Dostawa do domu!

Sprawdź warunki.

zobacz szczegóły